You are here: Home > Mózg > Komórka nerwowa a chorowanie

Komórka nerwowa a chorowanie

Komórka nerwowa może także chorować, pod wpływem różnych czynników. Przyczyny mogą być różne: zatrucie, np. ołowiem lub inną trucizną, uszkodzenie mechaniczne kadłuba lub wypustek, wpływ jadów bakteryjnych (syfilis, wścieklizna), niedostateczny dopływ tlenu, zmiany nowotworowe, zmiany w naczyniach krwionośnych, zapalenia i in. Kadłub komórki i jej wypustki zmieniają wtedy swój wygląd, czemu towarzyszy z reguły zakłócenie normalnych czynności danego neuronu.

Zmiany patologiczne mogą być różnego rodzaju. W pewnych stanach chorobowych kadłub komórek i dendryty mogą obrzmiewać przy równoczesnym rozpadzie tigroidu i zgrubieniu fibryli. W plazmie powstają równocześnie pęcherzyki wypełnione płynem. Stan taki występuje – między innymi – po uszkodzeniu włókna osiowego danej komórki. Nazywamy to wtedy degeneracją wsteczną lub retrogradną. W cięższych wypadkach obserwuje się rozpad ciałek Nissla i równoczesne barwienie się cytoplazmy. W preparatach barwionych metodą Nissla uwidaczniają się dzięki temu wypustki protoplazmatyczne, normalnie niewidoczne. Jądro powiększa się. Stanowi takiemu towarzyszą zwykle zmiany sąsiedniego gleju.

W jeszcze cięższych wypadkach jądro kurczy się i marszczy przy równoczesnym rozpadzie ciałek Nissla. Plazma przybiera wygląd ziarnisty, fibryle zbijają się w grudki, odrywają się także fragmenty protopla- zmy. Przy degeneracji tłuszczowej, w cytoplazmie gromadzą się dość duże ilości tłuszczu lub lipidów, które powodują zepchnięcie jądra komórki, obrzmienie całego kadłuba i zanik tigroidu. W dalszym ciągu stan taki prowadzi do całkowitego zaniku jądra i cytoplazmy. Ten typ schorzenia spotyka się, między innymi, przy otępieniu starczym i przy wielu rodzajach zatruć i zakażeń.

Leave a Reply