You are here: Home > Mózg > Kolumna Clarka

Kolumna Clarka

Trzecia bardzo liczna grupa, to włókna układu sznurów tylnych. Włókna te po wejściu do rdzenia oddają duże kolaterale (bocznice) schodzące w tył (w dół) rdzenia, a same skręcają w górę, wnikają do sznurów tylnych i przez nie biegną do rdzenia przedłużonego. Układają się przy tym tak, że włókna pochodzące z dolnych segmentów rdzenia, a więc z kończyn dolnych, skupiają się w wiązce smukłej (iasciculus gracilis), włókna zaś z części górnej rdzenia w wiązce klinowatej (iasciculus cuneatus Burdach). Doszedłszy do rdzenia przedłużonego kończą te włókna swój bieg w odpowiednich jądrach: w jądrze smukłym (nucleus gracilis) lub w jądrze klinowatym (nucleus cuneatus).

W jądrach tych następuje przełączenie synaptyczne na neuron II rzędu. Wypustki tych neuronów mają już przebieg bardzo rozmaity. Duża ich część wybiega z jąder w dół i przyśrodkowo, przy czym przez szew (raphe) przechodzi na stronę przeciwną. Tutaj włókna te skupiają się w bocznie spłaszczoną dużą wiązkę, zwaną wstęgą przyśrodkową [lemniscus medialis). Do wstęgi dołączają się także włókna pasma rdzeniowo- -wzgórzowego brzusznego. Wstęga biegnie dalej ku przodowi do jądra brzusznego tylnego wzgórza (nucleus ventralis posterior), gdzie impulsy zostają przekazane neuronom następnym, biegnącym już wprost do kory.

Z tych samych jąder, smukłego i klinowatego, wybiegają jeszcze inne włókna, biegnące mniej wyraźnymi szlakami na stronę przeciwną lub tę samą. Po krótszym lub dłuższym przebiegu przyłączają się one do dróg zdążających do móżdżku. Określa się tę drogę jako pasmo opuszko- wo-móżdżkowe (fracius bulbo-cerebellaris). Pewna ilość włókien zdąża do jąder oliwkowych.

Leave a Reply