You are here: Home > Mózg > Koło tętnicze

Koło tętnicze

Powstaje w ten sposób dookoła podwzgórza i siodełka tureckiego pierścień naczyń tętniczych, zwany kołem tętniczym mózgu, a także pierścieniem tętniczym Willisa. Jest to bardzo dla mózgu typowy układ naczyń, którego zadaniem jest wyrównanie chwilowych różnic i niedoborów w zaopatrzeniu w krew tętniczą przez jakąś z tętnic doprowadzających. Niestety, aparat ten nie działa dość sprawnie, by wyrówmać całkowicie brak spowodowany przez zamknięcie jednej z tętnic.

Koło tętnicze występuje, podobnie jak u człowieka, także u innych ssaków, może się jednak różnić nieco w szczegółach. I tak u bydła i pa- rzystokopytnych krew napływa do koła tętniczego niemal wyłącznie z tętnic szyjnych. Tętnice kręgowe, podobnie jak tętnica podstawna, są cienkie. U lemurów odwrotnie: słabo rozwinięte są tętnice szyjne, a główny dopływ krwi dają tętnice kręgowe. Człowiek zajmuje więc stanowisko pośrednie, czerpiąc krew z obu źródeł.

Od zlokalizowanego na podstawie mózgu układu: tętnica kręgowa – tętnica podstawna – koło tętnicze, odchodzą mniejsze (ale nieraz wcale duże) tętnice zaopatrujące w krew określone obszary. Tętnice te biegną zwykle po powierzchni mózgu w przestrzeni podpajęczynówkowej (str. 92) i wysyłają cienkie gałązki w głąb mózgu. Naczyniom tym towarzyszy pochewka opony miękkiej, tworząca dokoła przestrzenie Virchow- Robina (str. 90). Od strony tkanki mózgowej widoczna jest pod oponą warstwa ochronna gleju. Jedno i drugie zanika, gdy tętniczki zmienią się, wskutek ciągłych podziałów, w naczynia włosowate. Ścianka naczyń włosowatych składa się tylko z śródbłonka (endothelium) oraz cienkiej blaszki, do której przylegają łapki astrocytów glejowych. Błonka ta ma właściwości bariery chemicznej i może wybiórczo nie dopuszczać pewnych substancji z krwi do tkanki mózgowej.

Leave a Reply