You are here: Home > Mózg > Jądro ogoniaste

Jądro ogoniaste

Pierwszy rysunek tej serii przedstawia nam przekrój przez mózg w okolicy kolana (genu) ciała modzelowatego. Widzimy tu obraz podobny do pierwszych przekrojów horyzontalnych: warstewka szarej kory widnieje na obwodzie dużej masy białej istoty. Ponadto zaobserwujemy jednak łączące obie półkule białe ciało modzelowate oraz po obu stronach przecięte komory boczne, ściślej ich rogi przednie. Ciało modzelowate jest na tym przekroju niezwykle szerokie – przecięto jego kolano.

Przekrój poprowadzony nieco dalej ku tyłowi (ryc. 27) przechodzi już za partią kolanową ciała modzelowalego, tak że spoidło to ukazuje się w dwu częściach, między którymi rozpięta jest cienka blaszka przegrody przeźroczystej (sepium pelłucichim), oddzielająca obie komory. Komory na tym przekroju przybierają kształt niemal półksiężyca. Jest to spowodowane przez wypukłość głowy jądra ogoniastego (nucleus caudatus), znanego nam już z opisów poprzednich (str. 48).

Jądro ogoniaste odgraniczone jest od zewnątrz przez grubą płytę białej istoty, zwaną torebką wewnętrzną (capsula interna). Oddzielona bocznie część, w poprzednio oglądanych preparatach niewidoczna, to jądro zwane łupiną (pufamen). Ma ono budowę bardzo podobną do jądra ogoniastego, z którym zresztą zrasta się w części brzusznej. Oba razem noszą nazwę prążkowia (striatum).

Ten sam przekrój pozwTala nam zaobserwować jeszcze jedno płaskie skupienie szarej istoty położone bocznie od łupiny. Jest to jądro zwane przedmurzem (clauslrum). Od łupiny oddziela je blaszka, niezbyt gruba, istoty białej określana jako torebka zewnętrzna (capsula externa). Jeszcze dalej ku bokowi ogranicza przedmurze od zewnątrz cienka blaszka białej istoty nosząca nazwę torebki skrajnej (capaula extrema).

Leave a Reply