You are here: Home > Mózg > Jądro i pęki korzonkowe nerwów mózgowych

Jądro i pęki korzonkowe nerwów mózgowych

Bardziej rzucającą się w oczy strukturą są położone nieco dalej ku przodowi jądra oliwkowe (nucleus olivae). Mają one na przekroju kształt powyginanej blaszki. Ośrodek przedsionkowy i słuchowy, związane z nerwem VIII, wypełniają kąt bocznie-grzbietowy rdzenia przedłużonego nieco dalej ku przodowi. Wiąże się z nimi ciało czworoboczne (corpus trapezoideum), będące skrzyżowaniem dróg słuchowych.

Wreszcie, na całej długości rdzenia przedłużonego wszystkie wolne przestrzenie między innymi tworami wypełnia istota siatkowata (substan- tia reticularis), ogromne jądro złożone z komórek przemieszanych z różnymi pęczkami włókien, co właśnie daje obraz podobny do siatki.

Ostatni element składowy rdzenia przedłużonego, to jądro i pęki korzonkowe nerwów mózgowych. O ich rozmieszczeniu najlepsze pojęcie daje diagram przedstawiony na rycinie 142. Zawiłej budowie rdzenia przedłużonego odpowiada rozmaitość jego funkcji. Ta część mózgu obarczona jest bowiem wieloma zadaniami.

Nerwy mózgowe – poza nerwem VIII – i ich ośrodki pełnią funkcje podobne jak nerwy rdzeniowe i szara istota rdzenia. Odbierają z unerwionego przez siebie obszaru bodźce dotykowe, bólowe, termiczne i czucia głębokiego, i przekazują je do ośrodków wyższych, przede wszystkim do wzgórza przez wstęgę przyśrodkową. Jądra ruchowe kierują ruchem mięśni zaopatrywanych przez ich gałązki. Dochodzą tu do skutku odruchy własne i odruchy obronne. Podobieństwo do rdzenia zaznacza się w tym odcinku mózgu także w tym, że stanowi on dalszy ciąg wielkiego „kabla” idącego z mózgu przez rdzeń do narządów obwodowych. Rolę tę spełniają np. drogi piramidowe, ciała powrózkowe, drogi rdze- niowo-wzgórzowe.

Leave a Reply