You are here: Home > Mózg > Jądro cieśni

Jądro cieśni

Najwyższym ośrodkiem kojarzącym jest nadal pokrywa wzrokowa, odbierająca włókna drogi wzrokowej i wiele innych z całego mózgu. U niektórych form zachodzi jednak różnica w układzie drogi wzrokowej. Część włókien tego szlaku udaje się wprost, z ominięciem pokrywy, do ciała kolankowatego bocznego, które dotąd otrzymywało tylko bocznice tej drogi. W ciałku kolankowatym bocznym zaczyna się drugi człon tej drogi idący wprost do kory, pierwsza zapowiedź degradacji pokrywy u ssaków.

Sródmózgowie ptaków (ryc. 168) zbudowane jest podobnie jak u gadów, ulega jednak silnym przekształceniom morfologicznym. Mała ilość miejsca w czaszce przy dużym rozroście ciała prążkowanego i móżdżku, powoduje rozsunięcie wzgórków pokrywy – zwanej tutaj płatami wzrokowymi (1obi optici) – daleko na boki, niemal na brzuszną stronę mózgu. Struktura wewnętrzna płatów pozostaje przy tym na najwyższym poziomie, co idzie w parze z doskonałym wzrokiem ptaków. Dobrze rozwija się także okolica przedpokrywowa (regio pretectalis), w obrębie której powstaje swoisty dla ptaków nucleus spiriformis, łączący się z prąż- kowiem i pęczkiem podłużnym przyśrodkowym.

W obrębie nakrywki notujemy tu dobry rozwój ośrodków związanych ze słuchem. Jądro cieśni dzieli się na dwie części, jedną czysto słuchową, drugą powiązaną z drogą wzrokową i ośrodkami nerwów okorucho- wych. Dobrze rozwija się także wał półkolisty, ukryty pod pokrywą. Wszystkie jądra wiążą się licznymi krótkimi drogami.

Leave a Reply