You are here: Home > Mózg > Jądro brzuszne wzgórza

Jądro brzuszne wzgórza

Jądro przednie wysyła swoje promieniowanie do zawoju obręczy (gyrus cinguii) kory mózgowej. Jądro przyśrodkowe (nucieus mediaUs thaiami) zajmuje miejsce przyśrodkowo od blaszki rdzennej wewnętrznej i również dzieli się

Ryc, 263. Schemat ułożenia jąder wzgórza, a – jądro przednie wzgórza ci – torebka wewnętrzna il – jądra śródblaszkowe 1 – jądro boczne m – jądro przyśrodkowe m n – jądra Linii środkowej pt – jądro przykrańcowe- r – jądro siatkowate sm – prążek rdzenny st – prążek krańcowy slh – jądro niskowzgó- rzowe (corpus siłbthalamicum) va, ve vm – jądra brzuszne zi – warstwa niepewna. na kilka części. Jądra te mają zwrotne, obustronne połączenia z korą „przedczołową”, położoną ku przodowi od strefy ruchowej. Te same jądra powiązane są także z podwzgórzem, tak że tą drogą mogą odgrywać rolę pośrednika między korą czołową a układem wegetatywnym.

Jądro brzuszne wzgórza (nucleus ventralis thalami) widoczne jest po stronie bocznej i brzusznej wzgórza, między dwiema blaszkami rdzennymi, wewnętrzną i zewnętrzną. Ku górze przechodzi w jądro boczne.

Jądro brzuszne, jak i inne, dzieli się na kilka części, z których najważniejsze są: jądro brzuszne tylne (nucleus ventralis posterior), jądro brzuszne pośrednie (fi. v. inteimedius) zwane także jądrem brzusznym bocznym (n. v. lateraiis) oraz jądro brzuszne przednie (n. v. anterior). Jądra te przyjmują główne drogi dochodzące do wzgórza z niższych pięter mózgu.

Jądro brzuszne tylne (nucleus centralis posterior) odbiera włókna wstęgi przyśrodkowej wraz z drogami rdzeniowo-wzgórzowymi i włóknami czuciowymi z rdzenia przedłużonego (tractus buibo-t halami- cus), a więc drogę impulsów szeroko pojętego dotyku (łącznie z bólem i zmysłem temperatury] oraz zmysłu czucia wewnętrznego. Impulsy te po „opracowaniu” w omawianym jądrze przesyłane są przez promienistość wzgórzową dolną do okolicy czuciowej kory poza rowkiem Rolanda (str. 31).

Jądro brzuszne pośrodkowe (nucleus ventralis inteimedius), czyli brzuszne boczne (n. v. lateralis), położone ku przodowi od poprzedniego, przyjmuje włókna drogi móżdżkowo-wzgórzowej (tractus cerebel- lo-thaiamicus) biorącej początek w móżdżku, dokładniej w jądrach móżdżkowych. Droga ta biegnie przez konary przednie móżdżku, zwane powszechnie ramionami łączącymi (brachia coniunctiva). Jądro brzuszne boczne wysyła swoje wypustki do kory mchowej przed rowkiem Rolanda oraz do położonej bardziej do przodu kory „przedczołowej”. Jest więc to jądro stacją przełącznikową między móżdżkiem a układem korowym. Drogom móżdżkowym mają towarzyszyć włókna pochodzące z układu przedsionkowego.

Leave a Reply