You are here: Home > Mózg > Jądra oliwkowe

Jądra oliwkowe

Połączenia jąder oliwkowych wiążą je przede wszystkim z układem móżdżku przez dwustronne połączenia móżdżkowo-oliwkowe (iracfus ce- rebello-olivaris) i oliwkowo-móżdżkowe [tradus oiivo-cerebellaris). Do oliwek dochodzą pasma włókien z jąder pozapiramidowych, takich jak jądro czerwienne przez pasmo czerwienno-oliwkowe (Iractus rubro-oliva- ris), gałki bladej przez pasmo blado-oliwkowe (íracíus pallido-olivaris) oraz z istoty siatkowatej przez pasmo siatkowo-oliwkowe (iracfus reti- culo-olivaris). Jest też połączenie z istotą szarą śródmózgowia przez pasmo pierścieniowo-oliwkowe (tradus anulo-olivaris). Obok tego istnieją silne połączenia dwustronne z rdzeniem w jego przedniej części przez pasmo rdzeniowo-oliwkowe i oliwkowo-rdzeniowe (tradus spino-oiiva- ris et olivo-spinalis).

Połączenia te doprowadzają do jąder oliwkowych „informacje” o pracy układu pozapiramidowego. Impulsy wysyłane po opracowaniu tych „informacji” wysyłane są do móżdżku i częściowo do rdzenia. Oliwka możę dzięki temu koordynować działalność układu pozapiramidowego z pracą móżdżku przez kilka połączeń zwrotnych jak np.: móżdżek – jądro czerwienne – oliwka – móżdżek lub jądro siatkowate – oliwka – móżdżek – jądro siatkowate – rdzeń. Dzięki połączeniom z rdzeniem możliwe jest także oddziaływanie bezpośrednie na ten narząd.

Omówionych jąder oliwkowych, określanych porównawczo jako oliwka dolna (oliva inferior), nie należy mylić z jądrem oliwkowym górnym (nuc/eus olivaris superior), należącym do układu słuchowego.

Leave a Reply