You are here: Home > Mózg > Impulsy wywołane przez bodźce świetlne w pręcikach i czopkach

Impulsy wywołane przez bodźce świetlne w pręcikach i czopkach

Wrażenia dostarczane przez oba rodzaje światłoczułych komórek nie są takie same. Pręciki wyróżniają się silniejszą wrażliwością na słabe światło, ale służą tylko do rozróżniania jasności i ciemności oraz, być może, barwy niebieskiej. Mniej czułe na słabe światło czopki pozwalają na rozróżnianie barw. Liczbę pręcików ocenia się na około 125 młn, z tym, że są one najgęściej skupione na brzegach siatkówki, podczas gdy 7 min czopków zajmuje miejsce raczej w środku siatkówki.

Same tylko czopki znajdujemy w najczulszym miejscu siatkówki, tym właśnie, którego używamy, gdy chcemy się czemuś dokładnie przypatrzyć. Miejsce to (ryc. 256) nosi nazwę plamki żółtej (macula lutea). Jest ona bardziej wrażliwa na światło dzięki słabemu rozwojowi w jego obrębie warstw bardziej powierzchownych, tak że promienie światła nie muszą się przedzierać przez tak grubą blaszkę komórek i mają ułatwiony dostęp do warstwy czopków. Jest ono zarazem najczulsze na barwy, podczas gdy rozróżnianie kolorów na brzegu siatkówki natrafia na trudności. Podobnie trudniej jest rozróżniać kolory o zmroku, gdy mniej czułe na słabe światło czopki przestają działać, a widzimy tylko za pomocą pręcików.

Impulsy wywołane przez bodźce świetlne w pręcikach i czopkach przekazywane są do komórek dwubiegunowych, zajmujących środkową warstwę siatkówki. Komórki te mają po dwie wypustki: jedna z nich wysuwa się w kierunku warstwy pręcików i czopków, tworząc z nimi synapsy. Druga przekazuje impulsy do trzeciej warstwy: komórek zwojowych.

Leave a Reply