You are here: Home > Mózg > Homunkulus

Homunkulus

Najbardziej typowe włókna biorą początek z pól korowych 4 i 6 (według schematu Brodmanna). Kora ta uboga w komórki ziarniste zawiera liczne komórki o kształcie piramidki, wśród których rzucają się w oczy komórki piramidowe olbrzymie Betza. Od komórek tych pochodzi nazwa układu piramid, sądzono bowiem, że właśnie one wysyłają przez nią swoje aksony. Później stwierdzono, że liczba komórek jest zbyt mała (około 35 000) wobec około miliona włókien i że w7obec tego muszą one pochodzić także od innych komórek.

Kora dająca początek drodze piramid nie jest jednolita, lecz wykazuje bardzo daleko nawet posunięte zróżnicowanie funkcjonalne. Poszczególne jej odcinki przyporządkowane są pewnym mięśniom lub grupom mięśni. Drażnienie elektryczne różnych miejsc pola ruchowego kory powoduje skurcze i ruchy różnych mięśni lub nawet całych kończyn. Pozwoliło to na wykreślenie dość dokładnych map funkcjonalnych kory ruchowej (i czuciowej) zwierząt, a także i człowieka: przy sposobności operacji na korze mózgowej można bez szkody dla pacjenta przeprowaddć ostrożnie kilka zadrażnień i obsetwow7ać ich rezultat.

Popularnie rozkład pól przedstawiany bywa często w postaci „homun- kulusa” narysowanego na tle bruzd i zarvojow kory. Homunkulus (u psa oczywiście „caniculus’1) ma z reguły wygląd bardzo karykaturalny. Jest to wynikiem nierównomiernego (ryc. 181) ilościowo wykształcenia różnych okolic.

Język, dłoń np. jako narządy o bogatym zróżnicowaniu umięśnienia, mają reprezentację korową stosunkowo znacznie większą niż okolice brzucha.

Leave a Reply