You are here: Home > Mózg > Funkcje osłonki rdzennej i mieliny

Funkcje osłonki rdzennej i mieliny

Włókna nagie, bez osłonki mielinowej licznie reprezentowane w układzie nerwowym uważano za pozbawione zupełnie mieliny. Obecnie przyjmuje się raczej, że i one mają osłonkę rdzenną o tyle jednak różną, i bar- dzo cienką, że w mikroskopie szklanym nie jest widoczna. I tu mamy do czynienia z udziałem komórki Schwanna lub glejowej, która albo obrasta włókno tak samo jak w klasycznych włóknach osłonkowychr albo przynajmniej wytwarza w swojej masie podłużne zagłębienie, w którym mieści się włókno. Dyskutowana jest kwestia, czy istnieją włókna całkowicie pozbawione osłonki mielinowej.

W rozwoju zarodkowym osłonka rdzenna pojawia się stosunkowo późno. U człowieka pierwsze osłonki spotykamy mniej więcej w 7 miesiącu ciąży, pełne zmielinizowanie występuje dopiero u ludzi zupełnie dorosłych.

Funkcje osłonki rdzennej i mieliny nie są zupełnie wyjaśnione. Wiemy tylko, że włókna osłonkowe przewodzą impulsy wielokrotnie – około 20 razy szybciej niż włókna nagie. Problemem nierozstrzygniętym jest także, czy zmielinizowanie jest koniecznym warunkiem funkcjonowania włókien, które w takim razie byłyby zdolne do pracy dopiero po otrzymaniu osłonki.

Zanik mieliny wskutek procesów chorobowych (lues, stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis disseminata) pociąga za sobą daleko idące zakłócenie funkcji włókna. Uszkodzenie komórki lub samego aksonu powoduje zbijanie się mieliny w kropelki tworzące jakby sznury paciorków, a w dalszym okresie jej rozpad chemiczny (str. 20, metoda Mar- chiego).

Jak wszystko żywe, tak i komórka nerwowa starzeje się. Należy jednak podziwiać jej długowieczność. Nie obserwuje się podziałów komórek nawet u osobników młodych, więc trzeba przyjąć, że każda z komórek nerwowych żyje prawie tak długo, jak cały organizm, co dla pojedynczych komórek jest bardzo długim okresem czasu. Objawy starzenia się neuronu, to kurczenie się kadłuba komórki lub jego obrzęk, spowodowany gromadzeniem się substancji ubocznych jak np. barwniki. Zmniejsza się ilość tigroidu, zmienia się nieco wygląd fibryli, degeneruje aparat Golgiego i mitochondria. W zespołach komórek część neuronów zamiera, co powoduje zmniejszenie się objętości całego mózgu.

Leave a Reply