You are here: Home > Mózg > Funkcja rdzenia przedłużonego

Funkcja rdzenia przedłużonego

Na te pierwoLne, wspólne z rdzeniem kręgowym czynności nakładają się funkcje wyższego szczebla. Rdzeń przedłużony jest obszarem, na którym rozpościera się twór siatkowaty (lormatio reticularis), ogromne jądro, a raczej kompleks jąder o funkcjach bardzo zróżnicowanych. Pełni on rolę wyższego ośrodka ruchowego, przekazującego swoje impulsy do neuronów ruchowych rdzenia jako ważny człon układu pozapiramido- wego (str. 268). Ten sam twór siatkowaty jest zarazem partnerem czynnościowym kory jako jej układ aktywizujący (str. 414).

Rdzeń przedłużony pełni także funkcję ośrodka dla zmysłu tak wyspecjalizowanego i oddanego na służbę całości ustroju, jak słuch. Tu mieszczą się ośrodki niższe tego zmysłu i tędy biegną jego szlaki nerwowe. Pracę tych ośrodków omówimy osobno (str. 331). Rdzeń przedłużony jest też w znacznym stopniu partnerem układu móżdżkowego – koordynatora ruchów i postawy. Należy tu wymienić położone na terenie rdzenia przedłużonego ośrodki oliwkowe oraz jądra mostu, wszystkie ściśle powiązane z móżdżkiem – a także ośrodki przedsionkowe, równoważne. I te funkcje omówimy w osobnym rozdziale (str. 269).

Rdzeń przedłużony jest wreszcie jednym z ośrodków układu wegetatywnego i to nie byle jakim. Ośrodki te kierują tak ważnymi czynnościami ustroju, jak bicie serca, rytmika oddechu, ciśnienie krwi. Większe uszkodzenie rdzenia przedłużonego jest śmiertelne. Te funkcje omówimy w rozdziale poświęconym układowi wegetatywnemu.

Leave a Reply