You are here: Home > Mózg > Elementy typowe dla nerwów grzbietowych

Elementy typowe dla nerwów grzbietowych

W przeciwieństwie do zanikających nerwów ruchowych, brzusznych, nerwy grzbietowe rozwijają się w odcinku skrzełowym bardzo silnie. Dzieje się tak dzięki znacznemu rozwojowi mięśni trzewiowych łuków skrzelowych oraz wzmożonej w odcinku przyustnym wrażliwości skóry i błon śluzowych jamy ustnej, gardzieli i szpar skrzelowych.

Nerwy grzbietowe prowadzą elementy typowe dla nich: włókna czuciowe somatyczne do skóry i jej derywatów (zęby) oraz włókna trzewiowo-ruchowe do mięśni aparatu skrzelowego. Wszystkie te składniki układają się w stosunku do szpar skrzelowych w pewien typowy sposób (ryc. 153) tworzący sylwetkę „nerwu skrzelowego’1,

Z masy rdzenia przedłużonego wszystkie włókna wychodzą jednolitym pniem, na którym rozwija się zwój „główny”, odpowiadający czuciowym zwojom rdzeniowym (ganglia spinaha). Nieco poniżej tego zwoju oddziela się gałązka skórna (ramus cutoneus), złożona z włókien czuciowych somatycznych. Pod nią wytwarza się drugi zwój, określany jako „nadskrzelowy” (ganglion epihranchiale). Pień nerwu rozwidla się tutaj na trzy gałązki: jedna z nich gałązka gardzielowa (ramus pharyngeus), trzewiowo-czuciowa, zwraca się w stronę błony śluzowej gardzieli. Druga i trzecia biegną po obu stronach szpary skrzelowej jako gałąź przedszparowa (ramus pretrematicus) oraz za- szparowa (ramus posttrematicus). Gałąź przedszparowa jest trzewiowo-czuciowa, gałąź zaszparowa zawiera wszystkie elementy nerwowe włókna trze- wiowo-czuciowe i somatyczno-czuciowe oraz trze- wiowo-ruchowe dla mięśni łuków skrzelowych.

Leave a Reply