You are here: Home > Mózg > Duży kompleks szarej substancji

Duży kompleks szarej substancji

W podręcznikach anatomii ludzkiej spotyka się nieraz określenie „jądro soczewkowate” (nucleus lentilormis). Nazwa ta określa łącznie gałkę bladą wraz z łupiną, w przeciwstawieniu do oddzielonego torebką wewnętrzną jądra ogoniastego. Podział ten, nie mający uzasadnienia ani ana- tomo-porównawczego, ani fizjologicznego, stosuje się obecnie rzadko.

Przekrój następny (ryc, 30) przechodzi już przez przednią część wzgórza (fhaktmus). Ten duży kompleks szarej substancji widoczny jest po obu stronach komory III. Od strony bocznej odgranicza wzgórze torebka wewnętrzna, poza którą widoczne są szare masy łupiny oraz gałki bladej („jądro soczewkowate”). Koło wzgórza blisko bocznego końca komory zaznacza się ogon jądra ogoniastego, odgraniczony płytkim rowkiem, w rowku tym biegnie prążek krańcowy (sirio terminalis). Z innych szczegółów zwróćmy uwagę na jądro migdałowe (nucleus amygdalae) widoczne w dolnej części półkuli oraz na ciałka suteczkowa- t e (corpora mammillaria) w dnie komory III i na widoczne obok nich pasma wzrokowe {traclus opLici). U góry, pod ciałem modzelowatym widoczny jest trzon sklepienia (corpus fornicis).

Jeszcze dalszy przekrój (ryc. 31) przechodzi przez środek wzgórza i przez tylną partię łupiny. W obrębie wzgórza można tu odróżnić część przednią, boczną i przyśrodkową, oddzielone od siebie przez białe blaszki rdzenne (iom/nae meduliares). Koło rogu komory bocznej widoczny jest jeszcze ogon jądra ogoniastego.

Leave a Reply