You are here: Home > Mózg > Drogi i połączenia centralne nerwów mózgowych

Drogi i połączenia centralne nerwów mózgowych

Drogi i połączenia centralne nerwów mózgowych są dosyć proste. Neurony czuciowe nerwów mózgowych, zarówno somatyczne, jak i trzewiowe, skupiają się w zwojach. Wypustki ich zdążające do mózgu układają się w rdzeniu przedłużonym zależnie od tego, czy mają charakter trzewiowy, czy somatyczny. Pierwsze skupiają się w paśmie samotnym {tractus solilcirius), drugie w paśmie rdzeniowym nerwu trójdzielnego. Jądra towarzyszące tym pasmom są pierwszym ośrodkiem kojarzącym, stąd też wychodzą podniety do ośrodków ruchowych m.in. odruchy własne mięśni. Drogą do przekazania impulsów dalej są u niższych kręgowców pęczki włókien z obu wymienionych jąder biegnące w kierunku ośrodków ruchowych nerwów mózgowych i rdzenia, przeważnie położonych po stronie przeciwnej. Inna droga to połączenia z jądrem ruchowym siatkowatym nakrywki (nucleus reticularis motoiius tegmenti), częściowo odpowiadającym jądru czerwonemu (nucfeus ru/ber). Ważnym szlakiem jest pasmo podążające do pokrywy wzrokowej (fecium opli- cum), gdzie dokonuje się skojarzenie podniet okołoustnych ze wzrokowymi i innymi.

U ssaków drogi ośrodkowe zostają uzupełnione przez drogi korowe i wzgórzowe. Drogi te w wielu wypadkach zastępują drogi pierwotne, pozostawiając im tylko zadania uboczne. śród mózgowie

Sródmózgowie (mesencepftaion), tworzące przedni koniec pnia mózgowego, jest bezpośrednim dalszym ciągiem rdzenia przedłużonego. U ssaków, a więc i u człowieka jest to niewielki odcinek mózgu, o dość prostej budowie. Środkiem przebiega tędy (u człowieka i naczelnych) cienki kanał zwany wodociągiem mózgowym (aąuaeducłus cerebri s. Sy/vii). U większości zwierząt, nie wyłączając ssaków, może on przybierać postać obszernej komory.

Leave a Reply