You are here: Home > Mózg > Dotyk wnętrza ciała

Dotyk wnętrza ciała

Uzupełnieniem prostego dotyku skórnego jest dotyk wnętrza ciała, zwany także czuciem wewnętrznym, zmysłem stereotaktycznym lub czuciem mięśniowo-s Ławowym.

Czucie wewnętrzne jest jednym z najważniejszych zmysłów, choć zwykle słabo sobie jego usługi uświadamiamy. Dzięki niemu poznajemy położenie członków, siłę skurczu mięśni, oceniamy ciężar różnych przedmiotów, ich kształt (poznawany dzięki ruchom obmacującej ręki oraz położeniu palców), badamy śliską lub szorstką fakturę powierzchni danego przedmiotu. Dzięki niemu też regulujemy napięcie mięśni i ich wysiłek przy rozmaitych czynnościach.

Podobnie jak dotyk prosty, czucie wewnętrzne działa za pośrednictwem specjalnych małych narządów rozmieszczonych pod skórą, na mięśniach, ścięgnach i stawach.

Przedstawicielami ciałek czuciowych głębokich są ciałka V a t e r- -P a c i n i e g o. Są to ciałka dość duże, bo dochodzące do 4 mm długości. Spotykamy je pod skórą, a także w wielu miejscach w tkance łącznej, w sąsiedztwie stawów, ścięgien, naczyń i nerwów. Każde takie ciałko Vater-Paciniego składa się z dużej liczby (około 50) blaszek łączno- tkankowych, przedzielonych przez płyn surowiczy. Blaszki te ułożone są koncentrycznie dookoła zakończenia nerwowego (ryc, 171), Ciałko każde ma podwójne unerwienie: w środku w wolnej przestrzeni wypełnionej płynem znajduje się kołbkowate zakończenie włókna osłonkowego (osłonka dochodzi tylko do brzegu ciałka), dookoła zaś splot cieniutkich włókienek stanowiących zakończenie włókna bezosłonkowego.

Leave a Reply