You are here: Home > Mózg > Doświadczenia ostre na zwierzętach laboratoryjnych

Doświadczenia ostre na zwierzętach laboratoryjnych

Prąd elektryczny zadrażniający tkankę jest istotnym elementem wielu doświadczeń, które możemy z grubsza podzielić na ostre i chroniczne. W doświadczeniach ostrych zwierzę bada się, stosując bodziec elektryczny w różnych miejscach mózgu i nerwów, i obserwując skutki spowodowane bodźcem. Zwierzę ma w tym celu mózg odsłonięty przez otwarcie czaszki w zabiegu chirurgicznym, pozostaje w głębokiej narkozie i po skończeniu doświadczenia zostaje zabite bez budzenia go z narkozy.

Za pomocą takich doświadczeń wyszukano np. granice i topografię okolicy ruchowej, wysyłającej impulsy ruchowe do różnych mięśni, Prąd stosowany podczas takich eksperymentów stale w tych samych miejscach powodował te same zawsze ruchy kończyn, palców, języka czy innych mięśni. Pozwoliło to na wykreślenie całej mapy okolic ruchowych i rozmieszczenia punktów odpowiedzialnych za pewne ruchy.

U człowieka metoda ta była stosowana dorywczo w czasie niektórych operacji mózgu. Pozwoliło to na wykreślenie mapy okolicy ruchowej człowieka, co ma duże znaczenie dla chirurgów. Dzięki stosowaniu bodźców elektrycznych (słabych), mogą oni w czasie operacji lepiej zorientować się w funkcjonalnej topografii mózgu danego pacjenta i odpowiednio poprowadzić dalszy ciąg zabiegu.

Doświadczenia ostre na zwierzętach laboratoryjnych bywają stosowane także dla studiowania zasadniczych praw wrażliwości i przewidzenia włókien oraz komórek nerwowych lub mięśniowych.

Udoskonaleniem metody elektrofizjologicznej są doświadczenia chroniczne. Doświadczenie takie zaczyna się od wkłucia zwierzęciu igiełki elektrody w określony punkt mózgu, nieraz położony głęboko. Dokonuje się tego za pomocą aparatu stereotaktycznego (str. 18) przez niewielki otworek wywiercony w czaszce. Elektrodę umocowuje się w owym otworku cementem dentystycznym, a zwderzę po niedługim okresie rekonwalescencji żyje dalej normalnie z wszczepioną im- plantowaną) elektrodą, do której eksperymentator może w każdej chwili dołączyć przewód od aparatury elektrycznej i włączyć prąd. Zwierzęta zabieg ten znoszą bardzo dobrze, zachowują się normalnie, bawią się, rozmnażają przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Leave a Reply