You are here: Home > Mózg > Dalszy ciąg tworu siatkowatego

Dalszy ciąg tworu siatkowatego

Niewielkie, ale stare filogenetycznie pasma łączą jeszcze twór siatkowaty z pokrywą wzrokową (tractus reticulo-tectalis, str. 239), Istnieją też połączenia ze wzgórzem (thalamus) oraz włókna zdążające do kory, słabo wyodrębnione anatomicznie.

Twór siatkowaty odgrywa dużą rolę w utrzymywaniu postawy. Tutaj znajdują się, jak wykazano drażnieniem przez elektrody wgojone (str. 24) oraz przez przecinanie rdzenia na różnych poziomach, ośrodki hamowania i torowania dla mięśni różnego typu – zginaczy i wyprostnych.

Nie analizujemy tutaj innych funkcji tworu siatkowatego: jego roli w kierowaniu ruchami oddechowymi i biciem serca oraz jego funkcji jako ośrodka aktywizującego korę. Omówimy je w rozdziale o układzie wegetatywnym lub w rozdziale poświęconym śródmózgowiu.

Dalszy ciąg tworu siatkowatego znajduje się dalej ku przodowi, już na obszarze śródmózgowia (mesencephalon). Występują tu ponadto dwa duże, wyraźnie u człowieka odgraniczone jądra pozapiramidowe: jądro czerwienne (nucleus ruber) oraz istota czarna {substantia nigra Sómme- ringii), Oba te jądra są wyspecjalizowanymi derywatami pierwotnego jądra siatkowatego.

Jądro czerwienne (nucleus ruber) jest dużym, okrągławym skupieniem komórek, położonym w środku nakrywki śródmózgowia. Jądro to odcina się wyraźnie dzięki czerwonawemu zabarwieniu przez koloidalne sole żelaza. Jest ono zbudowane z dwojakich komórek. Część jądra zawiera komórki duże, wysyłające neuryty zstępujące. Jest to część filogenetycznie starsza (pa/oeorubrum), obecna wyraźnie już u gadów. U człowieka tworzy ona mniejszą część jądra. Reszta jądra (ncorubrum), zbudowana jest z komórek mniejszych, wysyłających wypustki głównie ku przodowi.

Leave a Reply