You are here: Home > Mózg > Czynności przy usuwaniu mózgu z czaszki

Czynności przy usuwaniu mózgu z czaszki

Pierwszą, wstępną czynnością, oczywiście po wyjęciu mózgu z czaszki, jest zawsze utrwalenie materiału. Dokonujemy tego zanurzając mózg lub jego część w alkoholu, formalinie lub specjalnych utrwalających mieszankach, zawierających często, gdy chodzi o układ nerwowy, sole chromu, rtęci lub osmu. Działanie odczynników utrwalających zabezpiecza tkankę od rozkładu, nadaje jej odpowiednią twardość i często jest wstępem do dalszego jej przygotowania.

Następna czynność po utrwaleniu, Lo sporządzenie z badanej tkanki skrawków o grubości umożliwiającej wygodne obserwowanie jej buclo- wy pod mikroskopem. Grubość taka, zależnie od tego, jakie mianowicie szczegóły chcemy obserwować, waha się od 2 do 100 u (1 a-0,001 mm). Skrawki powinny przy tym wykazywać jednakowm grubość na całej rozciągłości i określone dokładnie położenie w stosunku do całości mózgu.

Do sporządzania skrawków służy precyzyjny przyrząd zwany mikrotomem (ryc. 3). Istnieje mnóstwo typów mikrotomów, o różnej konstrukcji i dostosowanych do rozmaitych potrzeb. Zawsze jednak’ najistotniejsze części tej aparatury stanowi precyzyjna śruba, której obroty mogą podnosić „stolik” mikrotomu, z przyklejonym do niego bloczkiem tkanki, o określoną liczbę mikronów”. Drugą równie ważną częścią przyrządu jest bardzo ostry nóż, ścinający skrawek po skrawku w miarę jak podsuwamy krajany bloczek za pomocą śruby o odpowiednią liczbą mikronów.

Do badań neurologicznych skonstruowano specjalne mikrotomy pozwalające na sporządzanie dużych skrawków z całych półkul mózgu człowieka, o średnicy do 21 cm (ryc. 3). Dla zabezpieczenia dużych skrawków przed podarciem krajanie odbywa sią w zbiorniku z alkoholem.

Leave a Reply