You are here: Home > Mózg > Część środkowa podwzgórza

Część środkowa podwzgórza

Część środkowa podwzgórza obejmuje okolicę guza popielatego (iu- ber dnereum), Wyróżnia się tu pięć głównych jąder: jądro lejka, położone koło uchyłka lejkowego (recessus infundibuli – nudeus iniun- dibuli). Osobliwością tego jądra jest brak wyściółki glejowłej w ścianie komory, co prawdopodobnie ułatwia wymianę substancji między płynem mózgowo-rdzenkrwym a tkanką duże jądro brzuszno-przy środkowe (nudeus ventro-medialis)-, niewielkie jądro grzbietowo- -przyśrodkowe (nucłeus dorso-medialis) duże jądro guzowo- -suteczkowe (nuc/eus tubero-mammillarls) sięgające daleko ku tyłowi jądra boczne guza [nuclei laterales tuberi) położone przyśrodkowo od poprzednich. Uszkodzenie tej okolicy powoduje zespól chorobowy zwany zwyrodnieniem tłuszczowo-plciowym (distrophia adiposo- genitalis), charakteryzujące się otyłością i niedorozwojem narządów rozrodczych.

Odcinek trzeci to obszar ciał suteczkowatych połączonych z dużą wiązką sklepienia (lornix), która wiąże tę okolicę podwzgórza z korą hipokampa. Wyróżnia się tu kilka jąder. Trzy z nich to jądra su- teczkowate, z których największe, to jądro suteczkowate przy środkowe (nucieus mammWaris mediaJis). Uszkodzenie tych jąder znosi u zwierząt popęd płciowy, a u człowieka łączy się z zespołem klinicznym choroby Korsakowa charakteryzującej się utratą pamięci. Dwa dalsze jądra tego obszaru, to jądro przedsuteczkowate (nucJeus premammil/aris) i pole tylne (area poslerior), o mniej wyraźnej strukturze.

Leave a Reply