You are here: Home > Mózg > Cytoplazma komórki nerwowej

Cytoplazma komórki nerwowej

Stałym rzucającym się w oczy składnikiem jądra jest jąderko (nucłe- oius), niekiedy podwójne, chciwie chłonące barwnik. Zawiera ono kwas rybonukleinowy (RNA), otoczka zaś jego kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). U osobników żeńskich znajduje się niekiedy drobne ciałko, o średnicy około 1 p, bogate również w kwas dezoksyrybonukleinowy. Uważa się je za chromosom X.

Całość jądra otoczona jest delikatną, porowatą błonką. Cytoplazma komórki nerwowej może występować w różnej ilości, tak że możemy wyróżniać neurony obfitujące w cytoplazmę, jak np. komórki ruchowe, oraz komórki ubogie, jak np. komórki ziarniste (granula) lub horyzontalne komórki kory. Zawiera ona pewne tylko dla tkanki nerwowej typowe składniki. Takimi są przede wszystkim ciałka Nissla, czyli t i g r o i d oraz f i b r y 1 e. Prócz tych, poza tkanką nerwową niespotykanych tworów, występują w plazmie składniki znajdowane także w innych komórkach, jak mitochondria, aparat Golgiego, złogi barwników itp.

Ciałka Nissla, zwane też t i g r o i d e m, barwią się chciwie zasadowymi barwnikami, takimi jak błękit metylenu, fiolet krezylu, toluidyna czy tionina. W obrębie komórki nerwowej mogą one przybierać postać albo rozproszonych, drobniutkich ziarenek – np. w komórkach zwojów nerwowych – albo większych grudek, jak to widzimy w komórkach rogów przednich (str. 177). Rozsiane są one zwykle po całej cytoplazmie, wchodzą także do grubszych wypustek protoplazmatycznych (dendry- tów). Nigdy natomiast nie spotykamy ich ani w neurycie, ani nawet w odcinku plazmy sąsiadujących z miejscem jego odejścia. W komórkach przemęczonych, uszkodzonych lub chorych liczba ciałek Nissla zmniejsza się, podobnie dzieje się pod wpływem narkotyków”. We śnie tigroid regeneruje się, co pozwala domyślać się, że odgrywa on jakąś rolę w pracy komórki.

Leave a Reply