You are here: Home > Mózg > Bruzdkowanie zwierząt ssących i człowieka

Bruzdkowanie zwierząt ssących i człowieka

Niedługo przed zamknięciem rurki pojawiają się na jej brzegach komórki nieco odmienne {ryc. 92) od typowego wałeczkowatego nabłonka cewki nerwowej. Komórki te początkowo jakby zamykają niedomkniętą jeszcze rynienkę nerwową, a potem, wypchnięte przez zwierające się brzegi rynienki nerwowej wywędrowują na boki. Tam tworzą listwę nerwową. Listwa nerwowa rozdziela się w dalszym ciągu na grudki, będące zawiązkiem zwojów międzykręgo- wych, a według zdania większości neurologów także zwojów układu wegetatywnego.

Bruzdkowanie zwierząt ssących i człowieka przebiega nieco inaczej niż u opisanych gromad, ostatecznie jednak i tu dochodzi do wytworzenia tarczki zarodkowej ze smugą pierwotną (ryc. 93). Na tarczce wyróżnico- wuje się płyta nerwowa przechodząca potem w rynienkę nerwową. U zarodków ludzkich dzieje się to mniej więcej w trzecim tygodniu życia płodowego, gdy zarodek ma około 1,2-1,8 mm długości. NTa krawędziach rynienki tworzą się opisane powyżej grzebienie nerwowe. Przy końcu czwartego tygodnia rynienka zanryka się od środka ku tyłowi i ku przodowi.

Zamykaniu się cewki nerwowej towarzyszy bardzo intensywny rozpleni jej komórek połączony z ich różnicowaniem się na różne postaci. Nabłonek ektodermalny, początkowo jednowarstwowy wałeczkowy zamienia się na nabłonek wielowarstwowy. Komórki układają się w pewnym określonym porządku. Część komórek, o charakterze nabłonkowym, zachowuje swoje pierwotne miejsce w ścianie światła cewki nerwowej. Komórki te to zawiązek wyściółki (ependymy, str. 129).

Leave a Reply