You are here: Home > Mózg > Błona bębenkowa (mebrana tympani)

Błona bębenkowa (mebrana tympani)

Błona bębenkowa (mebrana tympani) jest błonką o grubości około 0,1 mm (grubość kartki papieru), a powierzchni około 85 mm2. Jest ona napięta jak błona na bębnie z wyjątkiem tylko małego wycinka wiotkiego (pars Hacida), służącego jako wentyl bezpieczeństwa przy zmianach ciśnienia, np. w czasie jazdy windą lub górską kolejką.

Mimo niewielkiej grubości błona bębenkowa jest zbudowana z trzech warstw: warstwy skórnej (lamina cutanea), złożonej z cienkiej blaszki

Według Bochenka-Reichera, skóry właściwej i z nabłonka z blaszki właściwej (lamina propria), zawierającej podobny do pajęczyny układ włókien oraz z warstwy śluzowej, będącej przedłużeniem błony śluzowej jamy bębenkowej. W środku do błony bębenkowej przyrasta rękojeść młoteczka (malleus), jednej z trzech kostek słuchowych (ryc. 238).

Kostki słuchowe są najbardziej charakterystycznym tworem ucha środkowego. U ssaków i u człowieka jest ich trzy: młoteczek (mołleus), wagi około 22 mg, przyrośnięty do błony bębenkowej rękojeścią kowadełko (mcus, dop. incudis), wagi około 25 mg, połączone stawami z młoteczkiem i strzemieniem oraz strzemię (stapes), wagi ledwie 2-4 mg, przyrośnięte do okienka owalnego błędnika.

Kosteczki słuchowe tworzą akustyczny most między błoną bębenkową a błędnikiem, przerzucony przez wypełnioną powietrzem jamę bębenkową (cavum tympcmi). Jama ta, będąca pozostałością po szparze skrzelowej ma połączenie z gardzielą przez dość obszerny kanał zwany trąbką słuchową {tuba auditiva) zwany też trąbką Eustachego. Trąbka, normalnie zaciśnięta, otwiera się podczas łykania i ziewania, a zadaniem jej jest wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. Stąd znane zalecenie, by otwierać usta w wypadku, gdy oczekujemy jakiegoś silnego huku.

Leave a Reply