You are here: Home > Mózg > Biochemia układu nerwowego

Biochemia układu nerwowego

Wysiłek wymienionych i nie wymienionych uczonych stworzył wiedzę, rozwijającą się z roku na rok. Wiedza ta rozpada się na szereg nauk specjalnych powiązanych ze sobą przez wspólny temat, a zarazem korzystających nawzajem ze swoich osiągnięć. Obok anatomii makroskopowej rozwija się anatomia mikroskopowa, studiująca subtelne struktury wewnętrzne. Komórki nerwowe f ich związki bada histología. Anatomia porównawcza systemu nerwowego śledzi wspólne rysy budowy układu nerwowego człowieka i zwierząt, i jego rozwój filogenetyczny. Biochemia tkanki nerwowej zajmuje się chemiczną strukturą tkanki nerwowej i jej przemianami w czasie czynności i spoczynku.

Biochemia układu nerwowego stoi już na skraju neurofizjologii, która z kolei rozpada się na różne specjalności. Wymienimy jako najważniejsze fizjologię odruchów warunkowych i elektrofizjologię badającą zjawiska elektryczne towarzyszące stanom pobudzenia. Odrębny dział stanowią nauki medyczne: neurologia kliniczna, neurochirurgia i psychiatria, studiujące choroby nerwowe i psychiczne z punktu widzenia praktyki lekarskiej. Opierają się one na bardziej teoretycznych naukach takich jak patologia układu nerwowego i histopatologia rozpatrująca zmiany chorobowe w komórkach nerwowych. Do nauk o układzie nerwowym zaliczyć trzeba także psychologię ludzką i zwierzęcą. Pośrednio wiąże się z neurologią także cybernetyka.

Leave a Reply