You are here: Home > Mózg > Badanie układu nerwowego zwierząt

Badanie układu nerwowego zwierząt

Inną metodą jest badanie układu nerwowego zwierząt. Obserwacja mózgów zwierzęcych może nieraz dać także anatomii opisowej człowieka cenne wskazówki dzięki temu, że u zwierząt pewne układy – np. drogi i ośrodki węchowe – mogą być ukształtowane bardziej pierwotnie i przejrzyście. To co u człowieka jest trudne i zawiłe wskutek olbrzymiego rozrostu półkul i kory, u szczura np. może układać się w sposób jasny i niemal schematyczny.

Pospieszmy jednak dodać, że anatomia porównawcza badając mózgi i nerwy różnych zwierząt nie ogranicza się oczywiście do wyszukiwania uproszczonych analogii mózgu człowieka. Jest ona przecież w pierwszej linii samodzielną nauką o określonych metodach i zadaniach. Zasadniczym jej celem jest zdobycie możliwie obszernego materiału opisowego z całego świata zwierzęcego, od lancetnika aż do człowieka, by na tej podstawie zrozumieć przemiany ewolucyjne tego układu i wyszukać rządzące nimi prawa.

Dalszą grupę stanowią metody eksperymentalne, połączone z bardziej drastycznymi już zabiegami badacza. Zasadniczy ich schemat, to planowe uszkodzenia pewnych okolic czy narządów układu nerwowego i następnie obserwowanie zmian spowodowanych przez powstałe ubytki („lezje”).

Uszkodzeń dokonuje się różnymi sposobami: przez wycięcie w czasie zabiegu chirurgicznego, przez wyssanie fragmentu tkanki, przez koagulację wysoką temperaturą (za pomocą „kautera”, noża rozżarzanego elektrycznie), koagulację prądem elektrycznym, przez zastosowanie fal ultradźwiękowych, a nawet przez napromieniowanie.

Leave a Reply