You are here: Home > Mózg > Badanie odruchów warunkowych

Badanie odruchów warunkowych

Schemat doświadczenia polega na tym, że zwierzę umieszcza się w kabinie, uruchamia się odpowiedni bodziec (np. dzwonek) i obserwuje reakcje zwierzęcia: ilość wydzielanej śliny, jego mchy spontaniczne lub wyuczone poprzednio itp, Z reakcji tych wyciąga się wnioski co do przebie- gu odruchów i hamowań warunkowych i o ich szczególnych właściwościach, do czego jeszcze powrócimy w dalszym rozdziale.

Badanie odruchów warunkowych można również kombinować z innymi metodami. Można więc’jako bodźca warunkowego użyć impulsów elektrycznych, ewentualnie stosowanych przez elektrody wszczepione do wnętrza mózgu lub odwrotnie, badać prądy czynnościowe powstające pod wpływem bodźców warunkowych. W Zakładzie Neurofizjologii Instytutu im. Nenckiego stosuje się badanie odruchów warunkowych w połączeniu z usuwaniem pewnych partii kory. Doświadczalne zwierzę wyucza się jakiejś czynności na jakiś sygnał, następnie usuwa się operacyjnie pewną partię kory i obserwuje się, czy dany odruch zaniknął, czy się zmienił, czy da się go wyuczyć po raz drugi itp. Ta metoda pozwala na wyszukiwanie korowych ośrodków dla pewnych czynności i bodźców, jak np. ośrodki słuchu, hamowania, pamięci…

Krótko już tylko wspomnimy tu o metodach psychologicznych, stosowanych zarówno w odniesieniu do zwierząt, jak i ludzi. Drogą tresury na rozmaite bodźce albo przez obserwowanie zachowania się zwierzęcia w różnych doświadczalnie stworzonych warunkach bada się np. zdolność widzenia i rozróżniania barw, dźwięków, zapachów, a także pamięć, zdolność rozwiązywania różnych testów i testowych sytuacji.

Leave a Reply