You are here: Home > Mózg > Badanie funkcji kubków smakowych

Badanie funkcji kubków smakowych

Wrażenia smakowe dostarczane przez kubki smakowe są zaskakująco ubogie. Wyróżniono ich zaledwie cztery: smak słodki, gorzki, kwaśny i słony. Stoi to w pewnej sprzeczności z przekonaniem życia codziennego, że ilość potraw o rozmaitym smaku jest niemal nieograniczona. Bliższa analiza wykazuje jednak, że chodzi tu przede wszystkim o wrażenia dodatkowe. W pierwszej linii są to wrażenia węchowe – dlatego kucharze od wieków już „perfumują” potrawy różnymi pachnącymi dodatkami (zrumienione masło, wonne jarzyny jak seler czy cebula, korzenie). Dużą rolę odgrywa temperaLura danej potrawy, a także wrażenia dotykowe np. dodatek tłuszczu (masło do chleba) rozdrobnienie kasz lub mięsa. Niekiedy rolę tę spełniają wrażenia bólowe (chrzan, pieprz), a nawet słuch („chrupiące” bułeczki) i wzrok (garnirowanie półmisków). Dodatki te nie mają zwykle żadnego smaku.

Badanie funkcji kubków smakowych przeprowadza się, kładąc pipę tka lub pędzelkiem próbki różnych substancji na rozmaite okolice języka. Okazało się, że różne okolice języka wrażliwe są na inne smaki. Kubki skupione na koniuszku języka (ryc. 149) wyczuwają smak słodki i słony, na brzegach języka kubki wrażliwe są na smak słony i kwaśny, u nasady języka na smak gorzki. Środek języka jest niewrażliwy smakowo. Mimo wyraźnego zróżnicowania wrażliwości wszystkie kubki smakowe są do siebie zupełnie podobne.

Wrażenia smakowe są najprawdopodobniej związane z chemicznymi właściwościami ciał badanych, wszelkie jednak dociekania dotyczące tego zagadnienia okazały się daremne. Wyjątkiem jest tylko smak kwaśny, istotnie zależny od stężenia jonów wodorowTych (pH) z tym jednak, że cytryniany i octany wydają się kwaśniejsze, niżby to wynikało z wła- i ściwego dla nich stężenia jonów wodorowych.

Leave a Reply