You are here: Home > Mózg > Antagonista układu współczulnego

Antagonista układu współczulnego

Uzupełnieniem wegetatywnego unerwienia jelit, a także i innych narządów, jak pęcherz, serce i in. są sploty śródścienne (plexus intramurales). Sploty te ukryte w ścianach danego narządu złożone są z komórek nerwowych, skupiających się w drobne zwoje połączone gęstą siatką wypustek (ryc. 223). W jelicie występują dwa takie sploty: pod błoną śluzową splot podśluzowy jelita (plexus submucosus Meissneri), zaś między warstwami mięśni splot śródmięśniowy (plexus myente- ricus Auerbachi). Zadaniem tych splotów jest regulowanie ruchów robaczkowych oraz wydzielania jelit. Funkcjonują one autonomicznie, podlegając tylko w pewnej mierze impulsom dochodzącym z układu wegetatywnego.

Antagonista układu współczulnego, układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny charakteryzuje się brakiem jakiegoś „pnia przy współczulnego”, jak i dużych zwojów przedkręgowych (z wyjątkiem tylko zwoju miednicznego – ganglion pelvicum) oraz ogromnym rozwojem nerwu błędnego.

Nerw błędny (n. X, nervus vagus) jest jednym z nerwów czaszkowych. Wychodzi on z rdzenia przedłużonego i najpierw oddaje kilka gałązek do krtani, przełyku i szyi (str. 225). W odcinku tym zachowuje się tak samo jak i inne nerwy czaszkowe pochodzenia skrzelowego (str. 228). Dalej jednak główna masa jego włókien zwraca się w dół i biegnie przez klatkę piersiową i jamę brzuszną. Ta część jest główną drogą przywspół- czulną.

W przebiegu przez jamę brzuszną i klatkę piersiową nerw błędny oddaje szereg gałązek do płuc, serca, wątroby i innych organów. Wszystkie te gałązki zawierają wypustki komórek przedzwojowych przywspółczulnych. Kadłuby komórek wysyłających te wypustki położone są daleko, w rdzeniu przedłużonym, w jądrze zwanym jądrem grzbietowym nerwu błędnego (nucleus dorsalis vagi). Obwodowe zakończenia wypustek tych komórek pozornie tylko wchodzą do wnętrza unerwianych narządów. W istocie kończą się one w bezimiennych, drobnych zwojach rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie odnośnych narządów. Włókna te hamują akcję serca, zwężają oskrzela, zwiększają wydzielanie śluzu i pobudzają pracę przewodu pokarmowego.

Leave a Reply